Bitumineuze daken

 Bitumen dakbedekking is een betrouwbaar product, met een lange levensduur dat op vele daken toegepast kan worden. Vandaag aan de dag wordt bitumen nog steeds veel gebruikt.

Uiteraard kunnen wij u adviseren welke toepassing het beste is in uw situatie.

Wat zijn eigenlijk bitumen?

 (bron: wikipedia)

Bitumen is een viskeuze vloeistof die van nature voorkomt in ruwe aardolie. Na fractionele destillatie kan het gescheiden worden van andere bestanddelen van de aardolie zoals nafta, benzine of diesel en blijft het als zwaarste bestanddeel achter.

Teer en bitumen vertonen grote overeenkomsten maar hebben een verschillende herkomst. Teer wordt verkregen uit steenkool of hout. Vanwege de hoge concentratie van PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt (kool)teer sinds 1990 niet meer in de wegenbouw toegepast. Bitumen heeft bij omgevingstemperaturen de eigenschappen van een vaste stof, maar is fysisch een vloeistof. Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid toe.

Tuesday the 17th.
Pwd by Coupons for Hostgator