Loodgieter is een vak dat zich richt op aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering.

Het woord loodgieter is ontleend aan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken.

Kort na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich veel nieuwe loodgieters in Nederland om aan de wederopbouw te helpen. Om zich als zelfstandig loodgietersbedrijf te vestigen moest men aan drie voorwaarden voldoen. Men diende in het bezit te zijn van het middenstandsdiploma, een vakdiploma en enige kredietwaardigheid. Het vakdiploma, het GAWALO-diploma (erkend GAsfitter, WAterfitter en LOodgieter) kon men met een avondopleiding in ongeveer 4 of 5 jaar behalen. Het middenstandsdiploma was eveneens, op bijvoorbeeld een Handelsavondschool, met het volgen van avondlessen in 2 jaar te halen.

Het werkgebied van een loodgieter is in de 20e eeuw een stuk ruimer geworden. Zo kan een loodgieter zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Ook moet een loodgieter steeds meer van computers afweten, aangezien cv-ketels, een belangrijk werkterrein van de loodgieter, steeds meer gebruikmaken van deze moderne technologie.

Er is ook een vakvereniging voor loodgieters, UNETO-VNI. Hier kunnen bedrijven lid van worden wanneer zij bepaalde diploma's in huis hebben (ten minste één van de personeelsleden) en aan allerlei eisen voldoen.

Blijkens de grote drukte bij de loodgietersbedrijven is er een tekort aan loodgieters. Dit komt doordat er ook onder hen vergrijzing optreedt. Van de opleidingen komen steeds minder vakmensen en die moeten meestal nog eerst verder worden opgeleid in de bedrijven. Ook vertoont de nieuwe aanwas minder neiging om extra diploma's te behalen wanneer ze eenmaal aan het werk zijn. Dit zorgt ervoor dat bedrijven moeten fuseren om nog de benodigde diploma's voor een UNETO-VNI-erkenning te verzamelen. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijven steeds groter worden en/of zich gaan specialiseren in een bepaalde tak van het vak. Zo komen er bedrijven speciaal voor verwarmingsinstallatie en/of -onderhoud of sanitairinstallateurs. Dit alles draagt bij aan de hogere prijzen die in het algemeen gerekend worden door de loodgieters.

 (bron: wikipedia)

Sunday the 24th.
Pwd by Coupons for Hostgator